تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART55
پنجشنبه 10 تیر 1389

LOVE-PART55

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،1)نمیدانم چه حسی هست این عاشقی؟

وقتی می نشینم،وقتی راه میروم،وقتی میخوابم دوستت دارم.

وقتی صدایی می آید دوستت دارم،وقتی سکوت است دوستت دارم.

چه میکنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟2)هیچ چیز سخت تر از انتظار نیست، آن هم انتظار لحظه ای که یک آشنا صدایت کند

و به تو بفهماند که دوستت دارد،اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه

زیبا می ارزد، پس انتظار میکشم تا آن لحظه زیبا نصیبم شود.3)توی زندگی بعضی چیزها بزرگ،بعضی چیزها کوچک،بعضی چیزها ساده و بعضی

چیزها مهم هستند:

بزرگ مثل عشق ، کوچک مثل غم ، ساده مثل من ، مهم مثل تو4)چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه میزنی

این همه حرف خوب داریم حرف کنایه میزنی

اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو

چرا با حرفات و نگاهت بهم کنایه می زنی
5)صداقت و مهربانیت را می ستایم ای یار من...

صداقت را از کلامت و مهربانی را از نگاهتبرچسب ها: کلبه دل عاشقان ،