تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - سخن بزرگان(Elders speak)قسمت اول
یکشنبه 6 تیر 1389

سخن بزرگان(Elders speak)قسمت اول

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :سخن بزرگان(Elders speak) ،

سخن بزرگان(Elders speak)قسمت اول

دوستان خوب ،مانند ستارگان آسمانند،گرچه بعضی اوقات دیده نمیشن،ولی همیشه وجود دارند

Good friends,are like stars in the sky,though sometimes not seen,but there are always

ای زیبا خود را در عشق بیاب نه در چاپلوسی آینه

Beautiful love find your mirror,not flattery

زیباترین دلها،دلی است که اندیشه آزار کسی در آن نباشد

Beautiful heart,a heart that hurt someone thought it is not

کوچکترین محبت ها،از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شوند.

The smallest kindness,the weak minds are not

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند،حال و آینده ما را تباه کنند

Content from the past that should not be wrong in our minds are set, we weste the present and future are


برچسب ها: سخن بزرگان(Elders speak) ،