تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART52
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389

LOVE-PART52

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،

LOVE-PART52

برای شکستن من یه اخم کافیه ، نیازی به فریادت نیست.

واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه ، نیازی به قهر نیست

برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست

 

اگر عاشق کسی باشی حتی سالها هم نبینیش فراموشش نمیکنی ولی اگر

فراموشش کردی تو عاشقش نبودی، فقط بهش عادت کرده بودی

 چون عشق چیزی نیست که یک شبه بیاید و یک شبه برود و فراموش شود.

 

رفیق های امروز مثل گل انارند،قشنگی دارن اما وفا ندارند.

 

تا قاف ترین قله ی هستی،سیمرغ ترین همسفرم باش، من مرغ اسیر دل دریاچه ی نورم،تا پر بکشم سوی خدا بال و پرم باش.

 

دوست داشتم همیشه یه ابر بودم،چون ابر اونقدر شهامت داره که وقتی دلش میگیره پیش عالم و آدم گریه کنه.برچسب ها: کلبه دل عاشقان ،