تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART50
پنجشنبه 1 بهمن 1388

LOVE-PART50

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،به همون اندازه که دل می بندی ، باید توان دل کندن از اون رو هم داشته

باشی .


زندگی یعنی بازی : سه...دو...یک... سوت داور....

بازی شروع شد !!! دویدی،دست و پا زدی،غرق شدی،دل

شکستی،عاشق شدی، بی رحم شدی،مهربان شدی،

بچه بودی،بزرگ شدی،پیر شدی،...سوت داور....

بازی تمام شد.... زندگی را باختی.

 

گاه سکوت یک دوست معجزه میکند و تو می آموزی که همیشه بودن در

فریاد نیست.

 

داستان غم انگیزه زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند، این است

که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

 

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی

دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن

را بهتر از مشت کردن بلد است.

 

بهای دوست ،نه از زیبایی اوست ،نه از دارایی اوست،تنها به وفای اوست...


برچسب ها: کلبه دل عاشقان ،