تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART42
شنبه 4 مهر 1388

LOVE-PART42

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،

love-part42

۱.زندگی چیست؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم

گر گریه است چرا خنده میکنیم؟اگر مرگ است چرا زندگی میکنیم؟

اگر زندگی است چرا میمیریم؟اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم؟

اگر عشق نیست چرا عاشق میشویم؟

 

۲.عشق محکومی است که محاکمه نمی شود،

دیوانه ایست که معالجه نمیشود،

بیگانه ایست که شناخته نمی شود،

سکوتی است که شکسته نمی شود،

و فریادی است که آرام نمی گیرد.

 

۳.اگر می خواهید در زندگی دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید،کم و خیلی دیر با مردم دوست شوید.

 

۴.مرگ هیجان انگیز ترین صحنه زندگی ماست،که هیچ گاه آنرا برای دیگران تعریف نمی کنیم.

 

۵.من به آمار زمین مشکوکم اگر این شهر پر از آدمهاست،پس چرا این همه دلها تنهاست؟


برچسب ها: کلبه دل عاشقان ،