تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART41
سه شنبه 31 شهریور 1388

LOVE-PART41

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،

love-p41 

۱.دوست دارم تورا نظاره کنم٫زیر پایت پر از ستاره کنم٫گر بپرسند نازنینت کیست دوست دارم به تو اشاره کنم.

 

۲.برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است و گرنه هر ماهی مرده ای هم

می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

 

۳.مهربانی را وقتی دیدم که کودکی خورشید را در دفتر نقاشیش سیاه می کشید تا

پدر کارگرش  زیر نور آفتاب نسوزد.

 

۴.هیچگاه نگاهت را فراموش نمی کنم٫نگاهی سرشار از محبت و صمیمیت٫صدایت در گوشم زمزمه

می شود و نگاهت در ذهنم مجسم٫ اما من تورا می خواهم نه خیالت را.

 

۵.آهای عاشقان٫ نه لازم است مجنون باشید و نه فرهاد٫تنها خودتان باشید٫همین و بس

ساده نباشید٫ عشق را از ته دل بخواهید و انتظار عشق را حتی تا پای مرگ بکشید.


برچسب ها: کلبه دل عاشقان ،