تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - LOVE-PART34
سه شنبه 24 شهریور 1388

LOVE-PART34

   نوشته شده توسط: هادی امیرخوانساری    نوع مطلب :کلبه دل عاشقان ،

 love-p34

1.هر لحظه یادت میکنم شاید تو هم یادم کنی

  همواره در فکر توام با یک نگاه شادم کنی

  هرگز ندیدم از کسی لبخند زیبای تورا

   هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تورا

 

۲.شاد بودن بزرگترین انتقامی است که میتوانی از زندگی بگیری

 

۳.دوری ٫ عشق کوچک را از بین می برد

 ولی به عشق های بزرگ عظمت می دهد.

مانند باد که کبریت را خاموش میکند ٫ ولی شعله های آتش را

شعله ور تر میکند.

 

۴.زندگی مثل گل یا پوچه!!! با تو گله بی تو پوچه

 

۵.زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم٫ولی نیاموخت چگونه زندگی کنم.

تو به من آموختی چگونه دوستت بدارم٫ ولی نیاموختی چگونه فراموشت کنم.


برچسب ها: کلبه دل عاشقان ،