تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - تست روانشناسی ( خود را بیشتر بشناسید )
دوشنبه 16 شهریور 1388

تست روانشناسی ( خود را بیشتر بشناسید )

   نوشته شده توسط: هانیه    نوع مطلب :طالـــع بینی ،

peranses

"برای خواندن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید"

peransess

روش کار: قبل از اینکه به قسمت پاسخ ها بروید به سوالات زیر پاسخ دهید و بر روی کاغذ یاداشت کنید سپس به قسمت پایین مقاله و پاسخها مراجعه کنید.

پرسش های زیر را بخوانید و موقعیت های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که به ذهنتان می آید، یادداشت کنید. سعی کنید سوال ها را بیش از حد، بررسی نکنید. این آزمون، نوعی آزمون روانشناسی است، و پاسخ های داده شده به پرسش ها، مستقیماْ با ارزشها و ایده هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند. قلم و کاغذ بردارید و جوابها را یادداشت کنید.


سوال ها

1_ در جنگل، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟

2_ باز هم در جنگل، قدم می زنید. حیوانی را می بینید. میتوانید بگویید چیست؟

3_ چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟

4_ به اعماق جنگل می روید. وارد محوطه ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه رویایی و ایده آلی را که در ذهن داشتید می بینید آنرا توصیف کنید؟

5_ آیا دور خانه شما نرده یا توری وجود دارد؟

6_ وارد خانه می شوید. به اتاق ناهارخوری می روید و میز ناهار خوری را می بینید. توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟

7_ از در پشت خانه خارج می شوید. بر روی چمنها یک فنجان قرارگرفته است. جنس فنجان از چیست(سرامیک،شیشه،کاغذ،چینی و . . .)؟

8_ با فنجان چه می کنید؟

9_ در حاشیه و اطراف خانه قدم می زنید و خود را کنار آب می بینید، آبی که می بینید چه نوع است(دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه و . . .)؟

10_ چگونه از روی آب می گذرید؟

پاسخ های خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید:

1_ همراهی که از او نام بردید، و با شما قدم می زند، مهم ترین فرد زندگی شماست.

2_ اندازه حیوانی که در جنگل می بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.

3_ ارتباطی که با حیوان برقرار میکنید و اعمالی که انجام می دهید نشان می دهند که به چه شیوه با مشکلات خود (مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.

4_ اندازه خانه رویایی شما، تعیین کننده مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.

5_ اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه رویایی خود در نظر نگرفته اید، نشان می دهید که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می کنید و به آنها خوشامد می گویید. به عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست، شما ترجیح می دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

6_ اگر پاسخ شما، شامل خوراک، افراد و یا گلها نیست، از زندگی، کاملاً ناراحت هستید.

7_ دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما، پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می دهد.

8_ نحوه کار شما با فنجان، نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال اول است.

9_ اندازه و حجم آبی که می بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

10_ میزان خیس شدن شما، هنگامی که از آب عبور می کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می دهد.


برچسب ها: طالع بینی ،