تبلیغات
LOVE *** IS *** LIE - دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد ، باشد!
شنبه 14 شهریور 1388

دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد ، باشد!

   نوشته شده توسط: هانیه    نوع مطلب :اشعار عاشقانه ،

peransess

 تو را به جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست میدارم

تو را به خاطر عطر نان گرم دوست میدارم

برای برفی که آب میشود دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم

تو را به جای همه ی کسانی که دوست نداشته ام دوست میدارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت ، لبخندی که محو شد
و هیچ گاه نشکفت، دوست میدارم

تو را به خاطر خاطره ها دوست میدارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال، به خاطر نابودی توهم و خیال ، دوست میدارم

تو را بی آنکه دوستم بداری دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم

تو را به خاطر دود لاله های وحشی، به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان ،برای بنفشی بنفشه ها، دوست میدارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تو را به جای همه ی کسانی که ندیده ام دوست میدارم

تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها، دوست میدارم

تو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست میدارم

اندازه ی قطرات باران ،اندازه ی ستاره های آسمان، دوست میدارم

تو را اندازه ی خودت ، اندازه ی آن قلب پاکت دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم


برچسب ها: اشعار عاشقانه ،